Splošni pogoji

SPLOŠNE DOLOČBE

Ti splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti med družbo Rešitve d.o.o. (v nadaljevanju: upravljavec) in uporabniki (tako registriranimi kot neregistriranimi) na spletnem mestu sloTENIS.si (v nadaljevanju: portal).

Upravljavec skrbi za portal stran in različne z njo povezane storitve.

Z uporabo portala vsak uporabnik, izkaže in potrdi, da je seznanjen s temi pogoji in se z njimi v celoti strinja. Če se s tem ne strinjate, prosimo zapustite portal.

STORITVE PORTALA

Uporabniki imajo na portalu možnost online rezervacij teniških igrišč po Sloveniji in sicer na tistih lokacijah, kjer je ta funkcionalnost vključena. Poleg tega imajo uporabniki na portalu možnost prijave in sodelovanja na teniških tekmovanjih, kot so lige in turnirji, v kolikor se organizator tekmovanja odloči za vodenje rezultatov preko portala. Za uporabo navedenih funkcionalnosti portala se zahteva registracija uporabnika.

Registriran uporabnik portala oz. v primeru mladolente osebe njegov zakoniti zastopnik jamči, da so podatki, ki jih je vnesel ob registraciji, resnični in točni, ter se zavezuje, da bo sam ustrezno posodabljal podatke v svojem uporabniškem računu. Prav tako registriran uporabnik portala izrecno dovoljuje zbiranje, obdelavo in objavo osebnih podatkov za potrebe funkcionalnosti portala (rezervacije, tekmovanja, lestvice, igralska statistika, ipd.), kakor tudi zbiranje in javno objavo slikovnega, video in zvočnega materiala, ki prikazuje dejavnost portala in vsebuje posnetke uporabnika.

Vsaka oseba je omejena na največ en uporabniški račun/ profil na portalu. Večkratna registracija iste osebe z različnimi email naslovi ni dovoljena in se lahko sankcionira z blokado enega ali vseh računov te osebe!

Upravljavec si pridružuje pravico, da blokira oz. izbriše račun tistega uporabnika, ki se v sistem ni prijavil več kot dve leti ali je kršil te splošne pogoje uporabe portala.

Pridržujemo si pravico do spremembe ali prenehanja delovanja portala vključno s katerimikoli drugimi storitvami portala kadarkoli in brez predhodnega obvestila in v zvezi s tem ne nosimo nikakršne odgovornosti do vas ali katerekoli tretje osebe, če se bomo poslužili te pravice.

OBNAŠANJE NA PORTALU

Vaša uporaba portala mora biti v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi, tako ste tudi sami odgovorni za vse posledice komunikacije preko portala. Ne stojimo za mnenji naših uporabnikov v posameznim modulih portala, niti nismo odgovorni za vsebine naložene ali drugače prenešene na portal s strani uporabnikov. Navadno ne pregledujemo besedila naloženega s strani uporabnikov na portal, si pa privzemamo pravico do odstranitve takšnih vsebin, ki se nam zdi žaljiva, ne točna ali drugače škodljiva. Nismo odgovorni za zakasnitve pri odstranjevanju takšnih vsebin. Tukaj se strinjate s takšno odstranitvijo in se odpovedujete vsem tožbam proti nam v povezavi z odstranjevanjem takšnih vsebin.

Uporabnik je odgovoren za vzdrževanje tajnosti gesla in računa. Naše osebje vas nikoli ne bo prosilo za vaše geslo. Vašega računa ne smete prenesti ali deliti z drugo osebo. V primer kršitve tega določila si pridržujemo pravico do takojšnje blokade računa.

IZJAVA O ZASEBNOSTI

Upravljavec za registrirane uporabnike zbira in uporablja osebne podatke: ime in priimek, kraj in država bivanja, e-poštni naslov, telefonsko številko, profilno sliko in IP naslov (v nadaljevanju: registracijski podatki).

Registracijski podatki se zbirajo z namenom pravilnega izvajanja portala in ponujanje zahtevanih storitev. Prav tako podatke lahko uporablja za obveščanje o drugih svojih izdelkih ali storitvah, ki so ali bodo na voljo

Upravljavec se zavezuje, da skladno z veljavno zakonodajo ne bo prodajal ali dajal v najem tako pridobljenih osebnih podatkov tretjim osebam.

Upravljavec lahko občasno stopi v stik s posameznikom v imenu svojih poslovnih partnerjev, če oceni, da bi bila njihova ponudba za vas lahko zanimiva, pri čemer pa osebnih podatkov posameznika nikakor ne sme razkriti temu zunanjemu partnerju. Osebni podatki se brez soglasja posameznika lahko razkrijejo pristojnim organom, če to določajo veljavni predpisi.

Upravljavec ščiti osebne podatke posameznikov pred vsakim nepooblaščenim dostopom, uporabo ali razkritjem.

Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za razkritje osebnih podatkov ali drugih občutljivih podatkov, če do njega pride zaradi neustrezne strojne ali programske opreme na strani uporabnika. Vsak uporabnik je dolžan sam poskrbeti, da na delovni postaji, ki jo uporablja za dostop do spletnega mesta in njegovih storitev, ni nameščene nobene škodljive programske opreme (kot npr. virusi, trojanski konji, t.i. mallware ali spyware).

Vsak posameznik lahko kadarkoli pisno na elektronski naslov info@slotenis.si ali na naslov podjetja zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Upravljavec bo najkasneje v 15 dneh prenehal uporabljati osebne podatke posameznika, ki poda zahtevo iz prejšnjega odstavka, za namen neposrednega trženja, o čemer bo posameznika obvestil na njegov elektronski poštni naslov.

Upravljavec lahko za potrebe analiz uporabe portala in trženja oglasnega prostora zbira tudi druge podatke o posameznih obiskih portala in obiskih drugih spletnih mest neposredno iz portala, pri čemer teh podatkov ne povezuje s posamezniki ali njihovimi osebnimi podatki.

AVTORSKE PRAVICE

Vse pravice na začetni strani in vseh podstraneh portala so pridržane. Informacije in gradiva na spletnem mestu so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine upravljavca.

Informacije in gradiva, ki so prikazana na portalu, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah.

Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene.

Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na tem spletnem mestu ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršen koli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa portala za kakršne koli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Upravljavec se bo trudil za najboljše možno delovanje portala, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za njegovo nemoteno uporabo. Vsi uporabniki uporabljajo spletno mesto na lastno odgovornost. Niti upravljavec niti katera koli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na spletnem mestu ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Upravljavec tudi ne more biti odgovoren za kakršne koli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katere koli druge opreme, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi obiska strani ali kakršne koli njene uporabe.

Upravljavec ne more biti odgovoren za nikakršno škodo kakršne koli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe portala.

KONČNE DOLOČBE

Ti splošni pogoji so veljavni od dne objave na portalu. Pridržujemo si pravico do občasnih sprememb teh splošnih pogojev, brez da vas o tem obvestimo. Vi se strinjate s tem da je vaša odgovornost, da občasno pregledate te splošne pogoje in se seznanite z morebitnimi spremembami.

Če opazite, da kateri koli uporabnik krši te splošne pogoje in pravila uporabe strani nas prosimo kontaktirajte na info@slotenis.si.

Podatki o upravljavcu: Rešitve d.o.o., Zminec 69, 4220 Škofja Loka, Slovenija, matična številka: 1570315, davčna številka: 62508687.